Kontakt

 

exNOVO distribution, s.r.o.

Laurinská 18,811 01 Bratislava, Slovensko

IČO: 47 159 227 DIČ:2023771508

IČ DPH: SK2023771508

 

Telefónny kontakt: +421 903 436 996

E-mailová adresa: office@exnovo.sk

 

 

Bankové spojenie:

Banka: Tatrabanka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK93 1100 0000 0029 2389 8348

Číslo účtu: 2923898348   kód banky: 1100